МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

БАГШИЙН ВЭБ

МЭДЭГДЭЛ
ШУТИС-ийн нийт профессор багш, ажилтан, оюутан суралцагчдын анхааралд ЭНД дарна уу

ЗӨВЛӨМЖ
Танхимын хичээл, сургалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж байгаа талаар профессор багш нарт ЭНД дарна уу

© 2020 Мэдээллийн технологийн төв